วิธีการสั่งซื้อสินค้า  
 
 
สินค้า
 
 

 รุ่น U-0111ID : U-0111

เครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์เล็ก

เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถทำให้เกิดสภาวะการไหลของอากาศ เข้า-ออกในระบบทางเดินลมหายใจ

฿ 140,000.00 บาท


คุณสมบัติเครื่องช่วยหายใจ

1.  เป็นเครื่องช่วยหายใจซึ่งควบคุมด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการควบคุมความดันที่เข้าสู่ปอด
2.  โดยต่อเข้ากับเครื่องดมยาสลบ ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่ง Breathing Bag
3.  สามารถใช้กับสัตว์ ที่มีน้ำหนักน้อยโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ Bellow
4.  ความจุของ Bellow มาตรฐาน ขนาด 300-1500 ซีซี.
5.  มี Bellow ขนาด 0-300 ซีซี สำหรับสัตว์ที่มีขนาดน้อยกว่า 30 กิโลกรัม
6.  ใช้กับไฟฟ้าขนาด 110-240 Volt
7.  มีข้อต่อและสายสำหรับต่อแก๊สออกซิเจน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ดาวน์โหลดคู่มือ